وبلاگ

مهر ۱۲, ۱۳۹۶

نشریه شوق حضور

شوق حضور ۸۹         شوق حضور۸۸           شوق حضور۸۷           شوق حضور۸۵    شوق حضور۸۶     […]
خرداد ۴, ۱۴۰۰

دیدار با مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی

دیدار با مدیر کل دام پزشکی استان خراسان رضوی کشتارگاه آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش کشتارگاهی استاندارد وبهداشتی می باشد که همشهریان و نیکوکاران عزیزمی توانند […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۹

مقالات

مرداد ۵, ۱۳۹۹

اولین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

دومین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

سومین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

چهارمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

پنجمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

ششمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

هفتمین بازارچه نیکوکاری