وبلاگ

مهر ۱۲, ۱۳۹۶

نشریه شوق حضور

   شوق حضور ۹۱        شوق حضور ۹۰     شوق حضور ۸۹   شوق حضور۸۸           شوق حضور۸۷ شوق حضور۸۵      شوق […]
خرداد ۴, ۱۴۰۰

مسابقه دوستانه پیشکسوتان فوتبال خراسان رضوی با تیم فوتبال آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش

مسابقه دوستانه پیشکسوتان فوتبال خراسان رضوی با تیم فوتبال آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش هردوتیم برنده بازی شدند برای اولین بار درکشورمسابقه فوتبال بین معلولین جسمی […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۹

مقالات

مرداد ۵, ۱۳۹۹

اولین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

دومین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

سومین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

چهارمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

پنجمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

ششمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

هفتمین بازارچه نیکوکاری