وبلاگ

مهر ۱۲, ۱۳۹۶

نشریه شوق حضور

   شوق حضور ۹۸         شوق حضور ۹۷    شوق حضور۹۶        شوق حضور ۹۵     شوق حضور ۹۴      […]
خرداد ۴, ۱۴۰۰

هفته گرامیداشت گفتار درمانی،

هفته گرامیداشت گفتار درمانی، بهانه‌ای شد که مدیر عامل موسسه به همراه دیگر مسئولین  با خداقوت گویی از خدمات ارزشمند داود عبدالهی گفتار درمانگر موسسه تقدیر […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۹

مقالات

سازمان بهداشت جهانی (who)  محدودیت یا عدم توانایی در انجام معمول فعالیت های روزمره را معلولیت می نامد. معلولیت،  واقعیتی انکارناپذیر است که به عنوان یک […]
مرداد ۵, ۱۳۹۹

اولین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

دومین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

سومین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

چهارمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

پنجمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

ششمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

هفتمین بازارچه نیکوکاری

همین حالا می خواهم کمک کنم