آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش مشهد

 موسسه خیریه توانبخشی و نگهداری شهیدفیاض بخش مشهد

کانال تلگرام خانه دلها

فیاض بخش از نگاه دوربین

حمایت مالی از فیاض بخش

نشریه فیاض بخش

حامیان فیاض بخش...

حامیان فیاض بخش

کانال فیاض بخش

QR Code

تماس با ما

آدرس : مشهد مقـدس ، میدان شهید فهمیده، به طرف میدان قائم(عج)، جاده اختصاصــی آسایشـگاه

تلفن مشارکت‌های مردمی : 05136666336

فکس :  05136574394 و 05136583116

تلفکس روابط عمومی : 05136666290

سامانه پیامک : 100005136666336

پست الکترونیک : Info @ Fbrc .Ir