بالا

نشریه شوق حضور

  شوق حضور

خبرنامه داخلی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدالله هنری ) مشهد

شماره : 83

 تاریخ : زمستان 98

نویسندگان این شماره:

 محمد بزن آبادی، جعفر تشکری، مهدی عیدیان، رضا دانشمندی، هانیه فیاض، سیده حشمت نبوی، محبوبه فرامرزی، الهام ظریفیان

  شوق حضور

خبرنامه داخلی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدالله هنری ) مشهد

شماره : 82

 تاریخ : پاییز 98

نویسندگان این شماره:

 غلامحسین امیاری، محمد بزن آبادی، محمد طاهر پیک، جعفر تشکری،هادی خبوشانی،ابوالفضل کمیلی زاده ،نجمه درویشی، فرزانه شیخ،مهدی عیدیان، علی ناصری، سیده حشمت نبوی، محبوبه فرامرزی

  شوق حضور

خبرنامه داخلی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدالله هنری ) مشهد

شماره : 80

 تاریخ : خرداد تیر 97

نویسندگان این شماره:

 غلامحسین امیاری، محمد بزن آبادی، محمد طاهر پیک، جعفر تشکری،هادی خبوشانی،ابوالفضل کمیلی زاده ،نجمه درویشی، فرزانه شیخ،مهدی عیدیان، علی ناصری، سیده حشمت نبوی، محبوبه فرامرزی

  شوق حضور

خبرنامه داخلی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدالله هنری ) مشهد

شماره : 79

 تاریخ : فروردین و اردیبهشت 97

نویسندگان این شماره:

 غلامحسین امیاری، محمد بزن آبادی، محمد طاهر پیک، جعفر تشکری،هادی خبوشانی،ابوالفضل کمیلی زاده ،نجمه درویشی، فرزانه شیخ،مهدی عیدیان، علی ناصری، سیده حشمت نبوی

  شوق حضور

خبرنامه داخلی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدالله هنری ) مشهد

شماره : 78

 تاریخ : بهمن و اسفند 96

نویسندگان این شماره:

 غلامحسین امیاری، محمد بزن آبادی، محمد طاهر پیک، جعفر تشکری،هادی خبوشانی،ابوالفضل کمیل یزاده ،نجمه درویشی، فرزانه شیخ،مهدی عیدیان، قاسم فتحی،علی ناصری، سلمان نظافت، سیده حشمت نبوی و حمید معصومیان

 
 

ثبت‌نام درگروه ‌یاوران

نماد تسلیت و تبریک

حامیان فیاض بخش...

حامیان فیاض بخش

کانال فیاض بخش

QR Code

تماس با ما

آدرس : مشهد مقـدس ، میدان شهید فهمیده، به طرف میدان قائم(عج)، جاده اختصاصــی آسایشـگاه

تلفــــن مشارکــت‌های مردمــی : 05136666336

روابط عمومی : 05136666000 و 05136666166

تلفکس روابط عمومی : 05136666290

سامانه پیامک : 100005136666336

پست الکترونیک : Info At Fbrc .Ir