بالا

نشریه شوق حضور

 شوق حضور

خبرنامه داخلی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدالله هنری ) مشهد
شماره : 33
تاریخ : مرداد و شهریور 89

نویسندگان این شماره:

 رحمان اسداللهی ، غلامحسین امیاری

 شوق حضور

خبرنامه داخلی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدالله هنری ) مشهد
شماره : 32
تاریخ : خرداد و تیر 89

نویسندگان این شماره:

 

 شوق حضور

خبرنامه داخلی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدالله هنری ) مشهد
شماره : 31
تاریخ : فروردین و اردیبهشت 89

نویسندگان این شماره:

 

 شوق حضور

خبرنامه داخلی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدالله هنری ) مشهد
شماره : 30
تاریخ : خرداد و تیر 89

نویسندگان این شماره:

 

 
 

ثبت‌نام درگروه ‌یاوران

نماد تسلیت و تبریک

حامیان فیاض بخش...

حامیان فیاض بخش

کانال فیاض بخش

QR Code

تماس با ما

آدرس : مشهد مقـدس ، میدان شهید فهمیده، به طرف میدان قائم(عج)، جاده اختصاصــی آسایشـگاه

تلفــــن مشارکــت‌های مردمــی : 05136666336

روابط عمومی : 05136666000 و 05136666166

تلفکس روابط عمومی : 05136666290

سامانه پیامک : 100005136666336

پست الکترونیک : Info At Fbrc .Ir