بالا

نشریه شوق حضور

  شوق حضور

خبرنامه داخلی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدالله هنری ) مشهد

شماره : 77

 تاریخ : آذر و دی 96

نویسندگان این شماره:

 غلامحسین امیاری، محمد بزن آبادی، محمد طاهر پیک، جعفر تشکری،هادی خبوشانی، زهرا خوجانی ،نجمه درویشی، فرزانه شیخ،مهدی عیدیان،علی ناصری و سیده حشمت نبوی

  شوق حضور

خبرنامه داخلی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدالله هنری ) مشهد

شماره : 76

 تاریخ : مهر و آبان 96

نویسندگان این شماره:

 غلامحسین امیاری، محمد بزن آبادی، محمدطاهر پیک، جعفر تشکری، فرزانه شیخ، مهدی عیدیان، ابوالفضل کمیلی زاده، علی ناصری و سیده حشمت نبوی

  شوق حضور

خبرنامه داخلی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدالله هنری ) مشهد

شماره : 75

 تاریخ : مرداد و شهریور 96

نویسندگان این شماره:

 روابط عمومی آسایشگاه، غلامحسین امیاری، جعفر تشکری، نجمه درویشی، مهدی عیدیان، سیده حشمت نبوی ، محمدطاهر پیک، فرزانه شیخ 

  شوق حضور

خبرنامه داخلی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدالله هنری ) مشهد

شماره : 74

 تاریخ : خرداد و تیر 96

نویسندگان این شماره:

 جعفر تشکری، اردلان تاج الدینی ، سمیرا منشادی، هادی خبوشانی، محسن مشایخی فرد، نجمه درویشی، محمد طاهرپیک، مهدی عیدیان، سیده حشمت نبوی ، فرزانه شیخ ، محمدصال مصلحیان

  شوق حضور

خبرنامه داخلی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدالله هنری ) مشهد

شماره : 73

 تاریخ : فروردین اردیبهشت 96

نویسندگان این شماره:

 غلامحسین امیاری، جعفر ، تشکری، نرگس قمبریان، هادی خبوشانی، نجمه ، درویشی،محمد طاهرپیک، مهدی عیدیان، سیده حشمت نبوی

 
 

ثبت‌نام درگروه ‌یاوران

نماد تسلیت و تبریک

حامیان فیاض بخش...

حامیان فیاض بخش

کانال فیاض بخش

QR Code

تماس با ما

آدرس : مشهد مقـدس ، میدان شهید فهمیده، به طرف میدان قائم(عج)، جاده اختصاصــی آسایشـگاه

تلفــــن مشارکــت‌های مردمــی : 05136666336

روابط عمومی : 05136666000 و 05136666166

تلفکس روابط عمومی : 05136666290

سامانه پیامک : 100005136666336

پست الکترونیک : Info At Fbrc .Ir