چارت سازمانی


هیئت امنا :


جلوه های حضور معتمدین و نیکوکاران عزیزی که تجربه بسیار گرانبهایی در مدیریت بنگاه های اقتصادی دارند برای پیشبرد سیاست ها و برنامه های کلان این موسسه، هیئت امنایی همدل و همسو برای یک هدف واحد به وجود آورده است.

اسامی هیئت امنا مؤسسه توان بخشی فیاض بخش


•آقای حاج محمد رضا حسین زاده ملکی
•آقای حاج جواد سقاء رضوی
•آقای مهندس حمید مستشاری
•آقای رضا حمیدی ازغدی
•آقای محمد رضا توکلی زاده
•آقای علی ظهوری
•آقای امین کدخدائیان
•آقای سعید مجیدی ایوری
•آقای نصرت پیمان یغمایی
•آقای احمد ابراهیمی
•آقای مهندس علی بهزادیان
•آقای مهندس فرامرز یغمایی
•آقای محمود دل آسایی مروی
•آقای حاج یوسف کامیار
•آقای حسین سقاء رضوی
•آقای محمد حسین محمودی
•آقای محمد حسین مقیدی
•آقای امیر عباس مستشاری
•آقای مرتضی خیامی
•آقای حاج ابراهیم حمایتکار
•آقای علیرضا پرداختی
•آقای حبیب الله عدالتیان علیپور
•آقای محمد رضا محبوب مقدم
•آقای محمد رضا اعطایی
•آقای ابوالقاسم پرداختی
•آقای هاشم شگفتی
•آقای بهرام هنرور محلاتی
•خانم تهمینه شکیب
•آقای وحید میرفارسی
•آقای امیراحد مستشاری
•آقای دکتر سید محمد مهدی حسینی
•خانم جمیله حمیدی ازغدی
•آقای حمید رضا هاشم نیا
•خانم ربابه باقرزاده
•آقای حاج جعفر حسین زاده ملکی
•آقای محمد باقر فرج تبریزی

هیئت مدیره:


هیئت مدیره آسایشگاه متشکل از 10نفر که همه آنها از نیکوکاران می باشند، وظیفه ی هدایت و رهبری موسسه را عهده دار هستند. جلسات هیئت مدیره به صورت مرتب هفته ای یک مرتبه برگزار می شود وبرنامه ها وسیاست های کلی موسسه برای اجرا به مدیرعامل اعلام می گردد.

اسامی اعضای هیئت مدیره:


•آقای حاج جواد سقاءرضوی(رئیس هیئت مدیره)
•آقای مهندس حمید مستشاری
•آقای مهندس فرامرز یغمایی
•آقای مهندس امیر عباس مستشاری
•آقای دکتر سید محمد مهدی حسینی
•آقای حاج ابراهیم حمایتکار
•آقای حاج محمد رضا حسین زاده ملک
•آقای حاج یوسف کامیار
•آقای مهندس علی بهزادیان

مدیرعامل:


• آقای حاج یوسف کامیار
همین حالا می خواهم کمک کنم