آسایشگاه شهید فیاض بخش درادامه مسیر خدمت به آحاد معلولین و حتی سالمندان عزیز این امکان را فراهم نموده است برخی از وسایل توانبخشی پرکاربرد مانند ویلچر، واکر، عصا و... را تنها با ارائه یک کارت شناسایی به صورت امانت در اختیار مردم بزرگوار و کسانی که نیاز به این وسایل دارند بگذارد.
هماهنگی:05136657032( قسمت انبار مرکزی)
همین حالا می خواهم کمک کنم