امید استادی

خرداد ۴, ۱۴۰۰

مددجویان میزبان هنرمندان

مددجویان میزبان هنرمندان هفتم بهمن ماه، جمعی از هنرمندان و عوامل سریال آسوده باش مهمان فرزندان بهشت کوچک فیاض بخش بودند. میرطاهر مظلومی، سعید ه عرب، […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۹

مقالات

سازمان بهداشت جهانی (who)  محدودیت یا عدم توانایی در انجام معمول فعالیت های روزمره را معلولیت می نامد. معلولیت،  واقعیتی انکارناپذیر است که به عنوان یک […]
همین حالا می خواهم کمک کنم