وبلاگ

مهر ۱۲, ۱۳۹۶

نشریه شوق حضور

  شوق حضور ۹۴         شوق حضور۹۳            شوق حضور ۹۲    شوق حضور ۹۱        شوق حضور ۹۰    شوق […]
خرداد ۴, ۱۴۰۰

مددجویان میزبان هنرمندان

مددجویان میزبان هنرمندان هفتم بهمن ماه، جمعی از هنرمندان و عوامل سریال آسوده باش مهمان فرزندان بهشت کوچک فیاض بخش بودند. میرطاهر مظلومی، سعید ه عرب، […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۹

مقالات

سازمان بهداشت جهانی (who)  محدودیت یا عدم توانایی در انجام معمول فعالیت های روزمره را معلولیت می نامد. معلولیت،  واقعیتی انکارناپذیر است که به عنوان یک […]
مرداد ۵, ۱۳۹۹

اولین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

دومین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

سومین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

چهارمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

پنجمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

ششمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

هفتمین بازارچه نیکوکاری

همین حالا می خواهم کمک کنم