بازارچه نیکوکاری بازارچه ای به وسعت دلهای مهربانبازارچه نیکوکاری به عنوان پلی میان دستان مهربان مردم و مددجویان .نه فقط برای کسب درآمد که فرصتی برای آشنایی و همراهی بیشتر مردم نیکوکار و نیک اندیش می باشد .

حکایت بازارچه حکایت شوراست و امید ،شوری که مردم با حضورشان می آفرینند و امیدی که فرزندان این خانه به روز های روشن دارند.
هرساله بازارچه نیکوکاری شهید فیاض بخش با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری وآشنایی مردم با توانمندی معلولان برگزار می گردد حضور شرکت ها و برندهای معتبرتجاری با ارائه کالایا خدمات،بخشی از سود یا تمام آن وبعضا کل فروش خود را به این مرکز اهدا می نمایند رونق بیشتری می گیرد.
 
 

حضور هنرمندان ، ورزشکاران و چهره های مطرح کشور در کنار برنامه های متنوع فرهنگی از زیبایی های بازارچه نیکوکاری موسسه فیاض بخش می باشد . طی فراخوانی هرساله مشخصات دقیق برگزاری به اطلاع شما نیک اندیشان می رسد در صورت تمایل به همراهی بتوانید، در اجاره غرفه ، حامی شدن (اسپانسر) و فعالیت افتخاری ( داوطلبانه ) در این رویداد کم نظیر ثبت نام نمایید.

ثبت نام جهت اجاره غرفه

ثبت نام جهت فعالیت داوطلبانه

 

بازارچه های برگزار شده

مرداد ۵, ۱۳۹۹

اولین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

دومین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

سومین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

چهارمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

پنجمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

ششمین بازارچه نیکوکاری

مرداد ۵, ۱۳۹۹

هفتمین بازارچه نیکوکاری

خرداد ۲۰, ۱۳۹۹

هشتمین بازارچه نیکوکاری

خرداد ۲۰, ۱۳۹۹

نهمین بازارچه نیکوکاری

خرداد ۲۰, ۱۳۹۹

دهمین بازارچه نیکوکاری

همین حالا می خواهم کمک کنم