• ازدواج

  • ازدواج

  • ازدواج

  • ازدواج

  • ازدواج

  • ازدواج

  • ازدواج

کمیته ازدواج از سال 1379 در مجتمع شروع به کار نمود. اعضای آن متشکل از کارشناسان مددکاری، روانشناسی، فیزیو تراپی، روابط عمومی ،پزشکی و مذهبی می باشد.
جلسه های کمیته ازدواج بر حسب تقاضای مددجویان مرکز برای ازدواج تشکیل می گردد و با درخواست اولیه ازدواج از سوی طرفین دبیر کمیته مددجویان را به اعضای کمیته معرفی نموده از اعضای مربوطه می خواهد وضعیت مددجویان را همه جانبه بررسی نمایند.
در همین راستا پزشک به بررسی وضعیت جسمانی، نوع و علت معلولیت و نیاز به آزمایشات ژنتیک می پردازد.
فیزیوتراپیست در مورد نوع معلولیت و وضعیت جسمانی مددجو اظهار نظر نموده، مددکار گزارش مشروحی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی مددجو تهیه می کند و روانشناس نیز جلسات متعدد روانشناسی با طرفین برگزاری نموده و گزارشی از نتایج جلسات و وضعیت روحی و روانی افراد و نیز میزان بهره هوشی و بلوغ فکری مددجویان را ارائه می نماید. کلیه گزارشات در جلسه کمیته ازدواج قرائت شده و اعضا کمیته به بررسی وضعیت مددجو و توانایی وی برای اداره ی یک مستقل می پردازد.
در صورت موافقت اولیه اعضا با درخواست مددجویان اقدامات ذیل در مراحل بعد صورت می گیرد.
1- انجام آزمایشات ژنتیک جهت پیشگیری از تولد فرزند معلول
2- انجام جلسات مشاوره و روانشناسی جهت شناخت زوجین از یکدیگر، شناخت نوع معلولیت همسر آینده و ارائه راه کارهای شناخته شده جهت بهبود زندگی اجتماعی آنها و پیشگیری از بروز مشکلات خانوادگی
3- دعوت از خانواده طرفین توسط مددکار و برگزاری جلسه ای جهت شناخت بیشتر دو خانواده
هدف نهایی از بررسی های فوق امکان دستیابی به خانواده سالم و امکان ازدواج معلولان با احراز کمترین خطا در تولد فرزند ناخواسته و یا معلول می باشد.
از سال 79 تا کنون 48 پیشنهاد ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است که تا به حال با 35 مورد آن موافقت گردیده است و تا حد زیادی ازدواج ها موفقیت آمیز بوده و همچنین از تولد فرزند معلول تا به امروز صد در صد جلوگیری شده است.
در کلیه ازدواج های صورت گرفته خیران محترم در برگزاری جشن و تهیه جهیزیه نقش بسزایی داشته اند و هیأت مدیره محترم در اشتغال مددجویان، رهن منزل ، واگذاری مناسب سازی آن عنایت خاص داشته اند.
همین حالا می خواهم کمک کنم