واحد های ستادی، اجرایی و خدماتی

 • ساختمان اداری 1

  1-مدیرعامل
  2-امور اداری
  3-امورمالی
  4-پشتیبانی
  5-حقوقی
  6-انفورماتیک

 • ساختمان اداری 2

  1-روابط عمومی و امورفرهنگی
  2-توانبخشی
  3-مشارکت های مردمی
  4-فنی مهندسی
  5-یاوران
  6-حراست
  7-کارپردازی

 • واحدهای توانبخشی

  1-آب درمانی
  2-فیزیوتراپی
  3-کاردرمانی
  4-گفتاردرمانی
  5-روانشناسی (اطفال ، مردان ، زنان)
  6-مهدکودک
  7-اتاق بازی کودک
  8-مددکاری(اطفال ، مردان ، زنان)
  9-خدمات پرستاری

 • پرستاری

  1- خدمات پرستاری
  2-سرپرستاری مردان
  3-سرپرستاری اطفال
  4 سرپرستاری زنان

 • بخش ها

  1-بخش مردان
  2-بخش زنان
  3-بخش اطفال
  4-بخش دانش آموزی پسران
  5- بخش دانش آموزی دختران

 • دیگر بخش ها

  •کلینیک دندانپزشکی
  •مجموعه ورزشی شادروان علی حمیدی
  •مجموعه آبی نگین
  •باجه بانک ملی
  •آرایشگاه
  •آب میوه گیری
  •انبار مرکزی و سردخانه
  •کشتارگاه
  •رختشویخانه
  •آشپزخانه و سالن غذا خوری
  •کارگاه های اشتغال
  •کارگاه فرهنگی
  •کتابخانه

همین حالا می خواهم کمک کنم